Olding.jpg

Berømt
og
fordømt

Jeg har fred, mitt sinn er rent og min samvittighet fri. (På gjengrodde stier, 1949)

Fra utstillingen: Berømt og fordømt
Knut_Hamsun_in_Chicago_1884.jpg


Vandreren

Ja vi er landstrykere på jorden. Vi vandrer veier og ulende, stundom kravler vi, stundom går vi opprett og trår hverandre ned. (Siste kapittel, 1923)

Fra utstillingen: Vandreren
sivilisasjonskritikeren_1.jpg

Sivilisa-
sjons-
kritikeren

Fremskritt – hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, nei, [...]. Fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. ("Festina lente", 1928)

Fra utstillingen: Sivilisasjonskritikeren
Knut_hamsun_1909.jpg

Blomster
og
blod

Jeg elsker tre ting, sier jeg så. Jeg elsker en kjærlighetsdrøm jeg hadde engang, jeg elsker deg og jeg elsker denne plett jord. – Og hva elsker du mest? – Drømmen. (Pan, 1984)

Fra utstillingen: Blomster og blod
Modernisten.jpg

Moder
ni
sten

Jeg skal fan tørke meg ikke dø før jeg har gjort en litteratur efter mitt hode. (Brev til John Hansen, 1894)

Fra utstillingen: Modernisten
ung.jpg


Barndom

Jeg hensetter meg til min barndoms dager da jeg gikk og gjette kreaturene derhjemme. Det var da min naturfølelse våknet – hvis jeg har noen... Fra utstillingen: Barndom
Politikeren_1.jpg


Politikk

Jeg er ikke verdig til å tale høyrøstet om Adolf Hitler, og til noen sentimental rørelse innbyr hans liv og gjerning ikke. ("Adolf Hitler", 1945)

Fra utstillingen: Politikk
Knut_Hamsun_by_Anders_Beer_Wilse.jpg


Nordland

Det sted man er fra er alltid pent, det er fedrelandsfølelsen i det små, hjemmefølelsen. ("Bonde", 1918)

Fra utstillingen: Nordland
_SEF3810.jpg

Markens
grøde
1917–2017

«Og jeg som har et stort Arbeide liggende som skulde være et Varsku til mit Slægtledd!» Knut Hamsun, om Markens grøde.

Fra utstillingen: Markens grøde

Om Hamsunsenteret

Hamsunsenteret er det nasjonale senteret for forfatter og nobelprisvinner Knut Hamsun (1859-1952). Det prisbelønte bygget ligger i storslått natur ved havstrømmen Glimma i Hamarøy, Nordland.

Hamsunsenteret er tegnet av arkitekten Steven Holl, og sto ferdig på Knut Hamsuns 150-årsdag 4. august 2009.

Steven Holls forunderlige tårn inviterer til oppdagelsesferd. Hamsuns romanfigurer har etterlatt seg spor i byggets arkitektur, og i den store utstillingen kan du utforske Knut Hamsuns omstridte liv og litteratur. Vinduene og balkongene oppmuntrer deg til å se og lytte til det landskapet som Knut Hamsun vokste opp i, og som har gitt inspirasjon til verdenskjente bøker som Pan, Markens grøde og Landstrykere.

På Hamsunsenteret får du opplevelser og aktiviteter som arkitekturvandringer, forelesninger, filmvisninger, debattkvelder, forfattermøter, konserter, temautstillinger og æventurer.

Velkommen inn!