Ny direktør ved Hamsunsenteret

Arne Andre Solvang blir ny direktør ved Hamsunsenteret.

Stillingen som direktør ved Hamsunsenteret ble utlyst av Nordlandsmuseet i slutten av august. Det var ti søkere til stillingen.

Det har vært en grundig tilsettingsprosess. Styret er meget fornøyd med resultatet, og overbevist om at Arne Andre Solvang er den rette til å ta på seg oppgaven med å lede Hamsunsenteret i tiden som kommer, sier Morten Steffensen, direktør ved Nordlandsmuseet.

Arne Andre Solvang er for tiden konstituert i stillingen fra 1. juni 2017. Han har også fungert som direktør ved Hamsunsenteret i to tidligere perioder, og har i tillegg til ledererfaringen en solid erfaring fra museumsvirksomhet og fra kulturfeltet.

Kontaktpersoner:

Arne Andre Solvang, direktør Hamsunsenteret, mobil 957 54 773

arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no

Morten Steffensen, direktør Nordlandsmuseet. 918 97 162

morten.steffensen@nordlandsmuseet.no