VARSKU! Markens grøde 100 år / Tråante 2017

28. og 29. september arrangerer vi i samarbeid med Árran lulesamisk senter og KUN et symposium under Forskningsdagene i Bodø og på Árran og Hamsunsenteret på Hamarøy.

SYMPOSIUM 28. og 29. september 2017: «Markens grøde 100 år etter – er alting glemt?»

PROGRAM

PÅMELDING OG BILLETTER

Tema for Forskningsdagene 2017 er verdier. Det handler om hvordan vi skaper, forvalter og setter verdier. På land og i havet. Men det handler om mer enn økonomisk verdiskaping – det handler om naturressurser, humanistiske verdier, verdien av liv, verdien av identitet.

I år er det 100 år siden Markens grøde ble utgitt. Knut Hamsun omtalte selv Markens grøde som «et varsku til mitt slektsledd». I 1920 ble Hamsun tildelt Nobels litteraturpris for denne romanen. Romanens varige verdi for fremtidig generasjoner var en del av Nobelkomiteens begrunnelse. I år er det også 100 år siden det første samiske landsmøtet i Trondheim. Tråante 2017 er en nasjonal markering av denne viktige begivenheten i samefolkets historie, med fokus på kampen for grunnleggende verdier som demokrati, rettferdighet, likeverd og mangfold.

Markens grøde regnes som Hamsuns store jordbruksepos. Romanen forteller om hvordan gården Sellanraa utvikles fra en enkel jordgamme til et gårdsbruk. Men Markens grøde er også en roman om modernitetens fremvekst og det motsetningsfylte i den. Nybyggerne på Sellanraa og menneskene rundt dem berøres av den nye tidens ånd på godt og vondt. For noen innfris løftet om frigjøring og selvrealisering, men ikke for alle. Særlig kvinnenes og samenes posisjon er problematisk. Markens grøde inneholder beskrivelser av samer som «utøy og makk» og av kvinner som tar livet av sine barn. Spenningen mellom tradisjon og modernitet er sentral i romanen. Hamsuns varsku i 1917 er et varsku om det moderne samfunnets verdier. I 2017 diskuterer vi fremdeles rettigheter til land og vann, utvikling og bærekraft, identitet og språk, makt og overgrep.

I Nord-Salten er vi tre kunnskapsinstitusjoner som jobber med denne typen verdispørsmål, Hamsunsenteret, Árran lulesamisk senter og KUN. Symposiet er et samarbeid mellom disse, i anledning markeringene av Markens grøde 100 år og Tråante 2017, med Forskningsdagene som ramme. Symposiet er støttet av Fritt Ord, Nordland fylkeskommune, Hamarøy kommune, Norges Forskningsråd og NORD Universitet.