Byggearbeid på Hamsunsenteret

I dag startet Nordland Fylkeskommune byggingen av en ny kontorfløy i Hamsunsenteret.

– Vi innreder nå et areal i kulturhusdelen ved Hamsunsenteret, som har stått ubrukt, sier prosjektleder for byggeprosjektet, Michael Mikalsen som representerer huseier Nordland fylkeskommune.

Han forteller at prosjektet omfatter seks cellekontorer, møterom, pauserom, samt garderobe og personaltoalett.

– Vi har arbeidet lenge med dette prosjektet i samarbeid med Hamsunsenteret, og det er gledelig at vi nå er i gang, og at vi gjennom denne utbyggingen får etablert gode arbeidsforhold for de ansatte ved Hamsunsenteret, sier Mikalsen.

Det er Boligservice AS på Hamarøy v/Stian Steffensen, som har totalentreprisen på prosjektet. For Hamsunsenteret betyr utbyggingen at det i tillegg til bedre kontorlokaler, også frigjøres lokaler til kurs, konferanse og generell formidlingsaktivitet. Kontorene forventes å være ferdige i løpet av høsten.

For de ansatte på Hamsunsenteret er pausebrakka ved senteret et positivt syn, det betyr bedre arbeidsforhold i løpet av året. Hamsunsenteret beklager samtidig den visuelle «forstyrrelsen» dette medfører for de besøkende i 2017.