Ny Hamsunforskning

Les om Hamsuns modernisme, Thomas Glahn og det samiske rundt Sirilund og mye mer i siste utgave av Nordlit.

Hvert fjerde år arrangeres det en internasjonal Hamsun-konferanse i Tromsø. Her samles nasjnale og internasjonale Hamsunforskere til faglig utveksling. "Nordlit" nummer 38 inneholder 20 artikler fra Den 6. internasjonale Hamsun-konferansen som ble arrangert i Tromsø høsten 2015. Blant artikkelforfatterene var hele fem doktorgradsstudenter fra Norge, Tyskland og Romania noe som illustrerer interessen for Hamsuns forfatterskap også blant yngre forskere. Litteraturforskere fra Tjekkia, Russland, Kina, USA, Georgia og Norge har også bidratt med artikler. Resutlatet har blitt en interessant og mangfoldig utgivelse med tekster om blant annet Hamsun og Tsjekhov, Hamsuns vitalistiske poetikk og Lars Bergs romaner sammenlignet med Hamsuns.

Vår egen stipendiat Andreas Lødemel har bidratt med arktikkelen ""Det var nogen vildtsmak av hans ånde" - Thomas Glahn og det samiske rundt Sirilund" og Hamsunsenterets konservator har skrevet "Pan, Glahn og jagtvidenskapen fra Æsop til C(h)ora". Direktør ved Hamsunsenteret, Bodil Børset, har skrevet artikkelen "Uro under overflaten: Modernisme i Knut Hamsuns Ringen sluttet (1936)".

Tidsskriftet kan leses og lastes ned her.