AIR Hamarøy

bygdetun1.jpg

Artist in Residence tilbyr kunstnere, akademikere og kulturarbeidere opphold på handelsgården Breidablikk og på Skogheim.

Nord i Nordland ved Vestfjorden ligger Hamarøy, en times sjøreise fra Lofoten. Hamarøy er forfatteren Knut Hamsuns rike. Et særegent natur- og kulturlandskap full av idylliske steder, øyer og fjorder, omkranset av mektige fjell. På Hamarøy ligger Hamsunsenteret, et nasjonalt senter for formidling og forskning på kulturarven etter forfatteren og nobelprisvinneren Knut Hamsun.

AIR Hamarøy er en internasjonal møteplass, der kreative krefter fra hele verden kan møte lokalsamfunnet til erfaringsutveksling og skapende samhandling. Vi legger til rette for utforskende og kreativt arbeid, med Hamarøys landskap og kultur som ramme.

Vi tilbyr bolig og arbeidssted til kunstnere, akademikere og kulturarbeidere som ønsker å bo og arbeide i Hamarøy, for en periode.

AIR Hamarøy eies av Hamsunsenteret og Hamarøy kommune, og er lokalisert til kjøpmannsgården Breidablikk og gården Skogheim. Hamsunsenteret og Hamarøy kommune deler vertskapsfunksjonen.

På handelsgården Breidablikk, er det innkvartering for inntil 6 personer, i anleggets våningshus fra 1850. Her er oppholdsrom, spisestue og kjøkken tilrettelagt for selvhushold. I Kappelangården, et nordlandshus fra 1700- tallet, er det en liten leilighet med plass for enkeltpersoner, eventuelt et par. Kramboden på anlegget inneholder et liten «antikvarisk» bruktbokhandel, og her er det også en kontorarbeidsplass.

På Skogheim, Knut Hamsuns bolig fra 1911 til 1917, som ligger 150 meter fra Breidablikk, er det kontorplass/atelier. Hamsunsenteret ligger en knapp kilometer fra Breidablikk og Skogheim.

Deltakere tas opp gjennom søknad. Finansiering og støtte varierer etter type prosjekter og grad av offentlig og privat medvirkning. Opphold kan finansieres av gjestene selv.

For nærmere informasjon/søknadsskjema: hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no