Hamsunsenteret mottar Houens Fonds Diplom 2012

_D3X5400_1_585_470_585_470_fill.jpg

Norges eldste og mest høythengende arkitekturpris delt ut til fem arkitekturprosjekter, deriblant Hamsunsenteret!

Kulturminister Anniken Huitfeldt og NALs president Kjersti Nerseth delte i dag ut Norges eldste og mest høythengende arkitekturpris til fem arkitekturprosjekter, deriblant Hamsunsenteret!

Houen Fonds Diplom ble sist delt ut i 2008, men har en tradisjon tilbake til 1904. Nå er det 100 bygg som har mottatt prisen. 
Det er Kulturdepartementet som tildeler prisen, etter innstilling fra styret i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Se listen over Hamsunsenterets priser og utmerkelser.

Bedømmelsesutvalgets begrunnelse:

"Det er noe forunderlig i at man bygger en bygning for å beskrive et forfatterskap. Litteraturen er abstrakt og kan ikke vises fram. Litteratur leses og gir en mental opplevelse. Å se på bøkene, boksider, bokstaver eller bilder av forfatteren er noe helt annet enn den opplevelsen litteraturen gir og som er kjernen i forfatterskapet.

Men Hamsuns forfatterskap er stort, og i Hamsunsenteret har det blitt manifestert i noe fysisk og håndfast: et sted man kan reise til for å oppleve Hamsun.

Det er mulig at dette har vært noe av utgangspunktene for arkitekten Steven Holl, når han tegnet Hamsunsenteret. Hans fokus har ikke vært å stille ut bøkene, ordene eller bilder fra Hamsuns liv og virke. Hans utgangspunkt har vært å prøve å formidle den mentale tilstanden og de mentale opplevelsene Hamsuns bøker gir oss som lesere. Holls ambisiøse mål har vært å skape et sted og et bygg som gjenspeiler essensen i Hamsuns litteratur, som kan oppleves på samme måte som litteraturen til Hamsun oppleves. Holl vil ikke være referent eller arkivar, han vil at bygget skal treffe oss, på samme måte som historiene og karakterene til Hamsun treffer oss.

Hamsuns litteratur er mystisk. Man blir fascinert. Det er noe der man ikke greier å beskrive, men man blir rørt. Hamsun griper dypt i menneskesinnet gjennom sine merkverdige karakterer og deres møte med øvrigheten og folk flest. Hans karakterer oppleves som outsidere, men samtidig griper de inn i livene til de de møter og har ofte store planer for seg selv og noen ganger på fellesskapets vegne. De finner på rare uventede trekk, noen ganger med gode begrunnelser sett i egne øyne, men tvilsomt eller utfordrende i det etablertes øyne. Karakterer som er fulle av motsetninger.

Det er mye dynamikk i Hamsuns karakterer. Ofte søker de mot fjerne og krevende mål. En slags evig vandring som beskriver menneskets strev mot noe annet, noe bedre eller fantastisk. Naturen er tett på og tilstede som en ramme rundt dynamikken og vandringen. Sånn som naturen er.

Hamsunsenteret er unorskt i sitt ambisjonsnivå og i sitt utgangspunkt for å skape arkitektur og romopplevelse. Hamsunsenteret beskriver, slik som Holl etter sigende skal ha ønsket, Hamsuns sinn, eller kanskje sinnene til hans litterære karakterer, hvis det er noen forskjell.

Bygget står der som en stri påle i det store norske landskapet. Inne i seg skjuler det et rom som skaper en kontinuerlig vandring, med nye og uventede opplevelser underveis – hvor man blir trukket videre og oppover……..

Å prøve å beskrive opplevelsen av Hamsunsenteret blir like meningsløst som å prøve å beskrive det mystiske i Hamsuns litteratur. Det er nok å si at Holl har lykkes i å skape en mystikk som er i slekt med det Hamsunske. Bygget beskriver Hamsuns karakterer. Karakterene gir mening til bygget.

Arkitekten Steven Holl viser på en treffende og vakker måte gjennom Hamsunsenteret, at arkitektur kan bevege seg i helt andre dimensjoner enn kun form og funksjon."

I tillegg til Hamsunsenteret har disse mottatt årets pris:

  • ”Veiskillet”, boliger for bostedsløse i Trondheim
  • Juvet Landskapshotell, Valldal
  • ”V-House” (Villa Varner), Nesøya i Asker
  • Operaen i Bjørvika, Oslo

Les mer om prisen her