Samlede verker

Knut Hamsuns samlede verker fra 1899 til 2009

1899–1902
Knut Hamsuns Skrifter, 9 bind. København: Alb. Cammermeyer.

Forlaget Alb. Cammermeyer hadde kjøpt restopplaget av de bøkene som P.G. Philipsen og etterkommeren, Det Nordiske Forlag, hadde gitt ut. Cammermeyer ga dem ut under fellesvignetten Knut Hamsuns Skrifter.

1907–1909
Samlede Romaner og Fortællinger, 5 bind. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1916
Samlede Verker, 9 bind. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1918
Samlede Verker, 2. utgave, 10 bind.København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1921–1930
Samlede Verker, 3. utgave, 15 bind. København: Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.

1932–1933
Samlede Romaner, 12 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1934
Samlede verker, 4. utgave, 16 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1944 (nyutsendt 1952)
Samlede romaner, 12 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

19541956
Samlede verker, 5. utgave, 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1963–1964
Samlede verker, 6. utg., 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1976
Samlede verker
, 7. utg., 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1992
Samlede verker, 8. utg., 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

1997
Samlede verker, 9. utgave, 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

2000
Samlede verker, 10. utgave, 15 bind. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

2007–2009
Samlede verker. Ny utgave 2007–2009, 27 bind. Utgitt i anledning forfatterens 150-årsdag. (Også kalt Nye Hamsun Samlede.) Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. (Mer om Nye Hamsun Samlede: Velg i menyen til venstre.)