Artikler 1889–1928

1939
 
«Det sted man er fra er alltid pent, det er fedrelandsfølelsen i det små, hjemmefølelsen. (”Bonde“, 1918)»

Boken Artikler 1889–1928 (1939) ble utgitt i anledning Hamsuns 80-årsdag, og består av et utvalg på femten artikler og essays gjort ved professor Francis Bull. Utvalget var godkjent av Hamsun, og boken regnes i dag med til Hamsuns offisielle forfatterskap.

Innholdet i Bulls artikkelsamling kan sorteres i to kategorier. Det er artikler om litteratur, for eksempel talen til Wergeland-jubileet (1908) og det kjente essayet "Fra det ubeviste sjeleliv" (1889). Men det er også en rekke artikler og essays om det man kunne kalle nasjonsbyggende tema, der de to mest kjente bidragene er "Et ord til oss" (1910) og "Festina lente" (1928).