L

Kontaktinfo

Telefon

+ 47 75 50 34 50

E-post:

hamsunsenteret.booking@nordlandsmuseet.no

w

Om festivalen

25.04.201711:57 Marianne Gjelseth

Hamsundagene på Hamarøy er en av landets eldste kulturfestivaler.

Annenhvert år siden 1982 har Hamarøy invitert til festival i Æventyrland. I uken rundt Knut Hamsuns fødselsdag (4. august) kan man her få unike opplevelser innen litteratur, arkitektur, musikk, teater, kunst og folkeliv.

Hamsundagene fremstår i dag som en betydelig litteraturfestival. Med bakgrunn i Knut Hamsuns forfatterskap og liv skal festivalen fortsatt være en møteplass for den gode og engasjerte litteraturen, og for sterke meninger som skaper debatt- engasjert samfunnsdebatt.

Hamsun-dagene på Hamarøy skal bidra til å:

- Fremme kjennskapen til Knut Hamsuns liv og forfatterskap
- Skape leselyst og stimulere interessen for litteratur og det skrevne ord
- Styrke lokalsamfunnsidentiteten på Hamarøy
- Formidle kulturimpulser til og fra Hamarøy og Nordland
- Fremme utviklingen av kulturbasert reiseliv i Nord-Salten og Nordland
- Profilere Hamarøy og Nordland internasjonalt

Hamsundagene eies og arrangeres av Hamsunstiftelsen på Hamarøy, i nært samarbeid med Hamsunsenteret og Hamarøy kommune.