Symposium: Markens grøde 100 år / Tråante 2017

PROGRAM

Torsdag 28. september

STORMEN BIBLIOTEK, BODØ

14:00 -14:30

Velkommen! Dagens konferansier: litteraturformidler ved Hamsunsenteret, Nordis Seel Tennes.

Åpning av symposiet ved Mari Wattum, leder KUN.

14:30-15:00

Konservator Alvhild Dvergsdal ved Hamsunsenteret: «Hva er det med Markens grøde

15:15-16:15

VARSKU! Markens grøde og økokritikk.

Ordstyrer: Ståle Dingstad

Professor Henning Howlid Wærp (UiT) «Markens grøde – «Simple Living»?

Postdok Reinhard Henning (UiO) «Markens grøde i antropocen.»

16:30-17:30

Verdikafé: Unge blikk på Markens grøde.

Ordstyrer: Britt Andersen

Andreas Lødemel, (HS/NORD): «Markens grøde - farlig stedstilhørighet?»

Diana Latug, (Cluj): «Growth of the Soil, the Nobel Prize and the Reception of Hamsun in Romania in the 1920s.»

Susanne Bär, (München): «Miljø og natur i Markens grøde

18:00-18:30

Prelansering Vinduet. Vinduet 3/2017 med tema viet Markens grøde.

Redaktør: Preben Jordal.

Bidragsytere: Thure Erik Lund, Roskva Koritzinskyo, Eirik Vassenden, Bjørn Godøy, Nina Frang Høyum, Bodil Børset, Nordis Seel Tennes.

GRAND HOTELL. HAMSUNHOTELLET, BODØ

20:00-23:00

Konsert Markens grøde: Hamsunsenterets husband.

Hamsunkvarteret: «Jeg er hjemme her, det vil si borte, altså i mitt ess», ved litteraturformidler ved Hamsunsenteret, Nordis Seel Tennes.

Musikk, mat og mingel. Påmelding (begrenset antall plasser).

Fredag 29. september

BODØ BUSSENTRAL

08:00 Avreise til Árran og Hamsunsenteret med buss for påmeldte.

ÁRRAN, DRAG

11:30  Ankomst Árran lulesamisk senter.

Velkomst ved direktør Lars Magne Andreassen.

Lunsj

12:30-14:00

VARSKU! Markens grøde og rasisme.

Ordstyrer: Andreas Lødemel

Professor Ståle Dingstad (UiO): «Rasisme og antisemittisme i Markens Grøde»

Associate Professor Troy Storfjell (Pacific Lutheran University): «Sannhet og forsoning     i en samisk gjenlesning av Markens grøde»

Museumsleder Harrieth Aira (Árran): «Kvinners posisjon i det lulesamiske området»

14:15  Buss til Hamsunsenteret.

HAMSUNSENTERET, HAMARØY

15:00 Ankomst Hamsunsenteret

Velkomst ved konst. direktør Arne Andre Solvang. Benstrekk, omvisning og kaffe i tårnet. Konferansier: formidlingsleder ved Hamsunsenteret, Solveig Hirsch.

16:00-17:00

VARSKU! Likeverd og kvinneskikkelser i Markens grøde.

Ordstyrer: Mari Wattum

Professor Eirik Vassenden (UiB): «Den levende Inger og de døde barna; barnemord-debatten og Markens grøde».

Professor Britt Andersen (NTNU): «Kjønn og biopolitikk i Markens grøde.»

Seniorrådgiver Lindis Herstad Sloan (KUN): «Kvinneroller i en endringstid.»

17:00 Servering fra Isaks «uhyre grøtfat»

17:30-18:00

Professor Henning Howlid Wærp (UiT Norges arktiske universitet): «Markens grøde 100 år etter. Er markgreven Isak Sellanrå fortsatt vår mann?»

18:15-19:15

Verdidebatt: Markens grøde 100 år og Tråante 2017: De vanskelige fortellingene

Debattleder: Anki Gerhardsen, journalist og kritiker.

Panel: Alle foredragsholdere. Live-streaming på hamsunsenteret.no.

20:00-23:00

Kulturfest i Tårnet

Lørdag 30. september

HAMSUNSENTERET, HAMARØY

0800 Frokost

0930 Retur tilbake til Bodø med buss for de som skal det.